Telefon
Whatsapp
Tam Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmetleri Tam tasdik hizmetleri, vergi mükelleflerinin mali sorumluluklarına cevap vermek adına oldukça önemlidir. Hukuki değişiklikler ve diğer bütün düzenlemeler dikkate alındığında sürecin profesyoneller tarafından dikkate alınması başarılı bir çözüme kapı aralar. Vergi sistemleri karmaşık olduğu kadar mevzuat değişikliklerinin sayı ve nitelik bakımından çok fazla olduğu bir alandır. Mükelleflerin değişiklikleri kontrol edebilmesi ve düzenlemelere uyum sağlaması zordur. Bu zorluğun üstesinden gelinmediği takdirde vergi cezaları ile karşı karşıya kalınması muhtemel olacaktır. Mükelleflerin vergi konusundaki olası uyuşmazlıklar nedeniyle denetimlere tabi tutulacakları açıktır. Genellikle ihbar ve özel durumlarda denetime tabi olan şirketler için tam tasdik raporunun düzenlenmemesi Maliye Bakanlığı tarafından denetimin re’sen başlatılmasını gerekli kılar. 3568 nolu Kanun çerçevesinde düzenlenen tam tasdik hizmetleri finansal tablolar, beyannameler, mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ve diğer bütün standartlarla alakalı uygunluk çözümleri sağlar. Tam Tasdik Hizmetleri Nelerdir? Finansal sürdürülebilirlik ve büyüme elde etmek adına gerekli bir detay olan tam tasdik hizmetleri çerçevesinde size şu imkanları sunuyoruz. Siz de bu detayları dikkate alarak başarılı bir sonuçtan fayda elde edebilirsiniz. Vergi mevzuatı çerçevesinde finansal tablolar, defter ve belgelerin denetiminin yapılması, Mevzuatta belirlenen sınırlar çerçevesinde kurumlar vergisi matrahının belirlenmesi, 3 aylık aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sırasında mevcut hata ve eksikliklerin giderilmesi, Düzenleme ve eksiklikler konusunda mükellefin bilgilendirilmesi, 3 aylık dönemlerle hazırlanan geçici vergi beyannamesinin mevzuata uygun bir şekilde tespit edilmesi, Mevzuata uygunluk kontrolleri çerçevesinde yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin kontrol edilmesi, Tam tasdik raporunun düzenlenmesi. Tüm bu süreçler titizlikle gerçekleşirken amaç kanuna ve kurallara %100 uyumluluk sağlamaktır. Bu çerçevede personelimizin tecrübesiyle size ihtiyaç duyduğunuz bütün çözümleri sunuyoruz., Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? Muhasebe ve mali süreçler konusunda kaliteli çözümlere ulaşmanızı sağlamak en büyük önceliğimiz. Denetim ve kontroller sayesinde ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla cevap verirken olası hata ve eksiklikleri de tespit ederek sorunlarla karşı karşıya kalmanızın önüne geçiyoruz. Profesyonel ekibimiz ve kaliteli bakış açımızla size en iyiyi vaat etmeyi amaçlıyoruz. Bu hizmetleri sunarken teknolojiden de maksimum manada faydalanmaya çaba sarf ediyoruz.

$dil = $_GET["lang"];