Telefon
Whatsapp
KDV ve ÖTV İade Hizmetleri

KDV ve ÖTV İade Hizmetleri Katma Değer Vergisi ya da bilinen diğer adıyla KDV, ilgili kanunun 11, 13 ve 14. maddeleri çerçevesinde ifade edilen istisna kapsamında ve KDV istisnası kapsamındaki mal ve hizmetlere ödenmiş KDV için incelemeler yapıldıktan sonra YMM raporu düzenlenmesi ile iade işlemlerinin yapılmasıdır. Benzer şekilde KDV Kanunu 9. madde uyarınca kısmi tevkifata konu olan hizmetlerden kaynaklanan iadeler, 19/2. madde kapsamındaki uluslararası anlaşmalar gereğince gerçekleşen iadeler ve 29/2. madde uyarınca indirimli oranı olan teslimlerden kaynaklanan iadeler YMM raporu düzenlenerek iade alınmaktadır. ÖTV Kanunu 5. madde kapsamında ve bu kanuna ekli listelerde bulunan malların yurt dışındaki bir mükellefe teslimi ile teslim edilen malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışına çıkmasıyla ihracat teslimlerinin ÖTV istisnası olduğuna karar verilmiştir. İhracatı gerçekleştirilen malların alış faturası ve diğer belgeleriyle gösterilen ÖTV ihracatçıya iade edilmektedir. Yukarıdaki kurallar çerçevesinde ÖTV ve KDV iadesinden faydalanmanızı sağlayarak mali anlamda sürdürülebilirliğinizi destekliyoruz. KDV ve ÖTV İade Hizmetleri Nelerdir? KDV ve ÖTV iade hizmetleri çerçevesinde mali haklarınızdan faydalanmanızı sağlarken aşağıdaki süreçler sayesinde başarılı sonuçlar elde etmeniz adına da çözüm üretmeye odaklanıyoruz. İşte KDV ve ÖTV iade süreçleri ile alakalı size sunduğumuz hizmetler! Satış işlemlerinde uygulanan KDV ve ÖTV uygulamalarının mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi, Mal ve hizmet satın alma süreçlerinde tedarikçi firmalarla alakalı karşıt inceleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, İade edilecek tutarın tespit edilmesi, İadeye esas olan listelerden indirilmesi gereken KDV listesinin, yüklenilen KDV listesinin, satış faturaları listelerinin, gümrük beyanname listelerinin ve hesaplama tablolarının hazırlanması, Nakden ya da mahsuben gerçekleşecek olan iade işlemlerinin Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının düzenlenmesi, KDV ve ÖTV iade tasdik raporlarında tespit edilen noksanlıkların giderilmesine ilişkin Vergi Dairesi ile yazışmaların yürütülmesi, Şirket yetkilileri ile vergi dairesinin ziyaret edilmesi sonrasında düzenlemelerin tamamlanması. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? Başarılı bir sürece odaklanarak hareket etmek adına sizlerden gelen bütün taleplere cevap vermeye odaklanıyoruz. Bu çerçevede ihtiyaçlarınızı karşılarken sonuç odaklı bir anlayışla kusursuz bir sürece imza atıyoruz!

$dil = $_GET["lang"];